มิถุนายน, 2021

01มิ.ย.8:30 น.13(มิ.ย. 13)16:30 น.สอบปลายภาค 2/2563สอบปลายภาค 2/2563

รายละเอียดของกิจกรรม

สอบระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2564 – 13 มิถุนายน 2564 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

มาตรการเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ตรวจวัดอุณหภูมิ ต้องไม่เกิน 37 ⁰C
เว้นระยะห่าง ปลอดภัย 1-2 เมตร
พื้นที่ควบคุมความสะอาด
มาตรการอื่นเพิ่มเติม ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 จะแพร่กระจายผ่านฝอยละอองเป็นหลัก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อไอ จาม หรือหายใจออก ฝอยละอองเหล่านี้มีน้ำหนักมากเกินกว่าจะลอยอยู่ในอากาศ และจะตกลงบนพื้นหรือพื้นผิวอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ขอให้ทุกคนหลีกเลี่ยง การสัมผัสตา จมูก หรือปากของตนเอง

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางพลี18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18, ต.บางโฉลง อ.บางพลีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางพลี

Customer Reviews

Average User Rating:
0
5
0votes
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
0
0%

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  ขอขอบคุณที่ส่งความคิดเห็น
  th Thai
  X
  X
  ยินดีต้อนรับสู่ คณะสังคมสงเคราะห์ฯ ม.หัวเฉียว
  X