คณะสังคมสงเคราะห์ฯ ม.หัวเฉียวฯ รณรงค์ การไม่ทุจริตในการสอบ

1. ร่วมรณรงค์ป้องกันการเข้าสอบสาย
2. ร่วมรณรงค์ป้องกันการทุจริตการสอบ
3. ร่วมรณรงค์เรื่องความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อสังคม

ผลงานภาพ : นายจิรเมธ น้อยเมือง รหัส 630412 – 021 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ

Loading