วันระลึกการก่อตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ฯ ม.หัวเฉียวฯ 1 พฤษภาคม