สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566
วันจันทร์ที่ 1 – วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566
วันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566

Loading